Wybierz trasę rowerową
   

  O NASObszarem realizacji programu promocji Koło Gotyku jest teren działania trzech lokalnych grup działania: LGD Kraina Dolnego Powiśla – powiat sztumski, Powiślańska LGD –powiat kwidzyński oraz LGD Spichlerz Żuławski – powiat malborski. Obszar obejmuje 15 gmin z trzech powiatów: sztumskiego, malborskiego i kwidzyńskiego. 

Partnerzy kluczowi – nadzór i realizacja zadania

  • LGD Kraina Dolnego Powiśla – lider projektu współpracy, bezpośrednio nadzorujący realizację zadania;
  • 2 LGD (Powiślańska LGD i LGD Spichlerz Żuławski) – podmioty partycypujące finansowo i merytorycznie w realizacji zadania jako partnerzy projektu współpracy;


Pozostali partnerzy oraz podmioty współuczestniczące:
 

  • Podmioty sektora turystycznego – przede wszystkim przedsiębiorcy turystyczni i właściciele kwater agroturystycznych (min. 15 podmiotów) – beneficjenci szkoleń, spotkań informacyjnych i wyjazdów studyjnych, docelowo korzystający finansowo z realizacji projektu dzięki wzrostowi liczby turystów oraz poszerzeniu oferty turystycznej;
  • Lokalne organizacje turystyczne, nadleśnictwa i inne instytucje np. administratorzy muzeów, atrakcji turystycznych, ośrodków kultury i informacji turystycznej – podmioty współuczestniczące w wielu działaniach, opiniujące poszczególne zadania, przekazujące swoje zasoby i informacje oraz realizujące działania promocyjne oraz rozwijające produkt turystyczny – od 5 do 10 podmiotów;
  • Stowarzyszenie "Polskie Zamki Gotyckie"
  • PTTK
  • Samorządy – 15 gmin oraz 3 powiaty, na których terenie realizowany jest projekt.Uczestniczyć będą w procesie rozwoju produktu, odpowiadają ponadto za trwałość infrastruktury (oznakowanie szlaków), mogą też współuczestniczyć w działaniach promocyjnych.

Beneficjenci ostateczni: 

Rowerzyści: turyści odwiedzający region Powiśla i Żuław, jak i mieszkańcy tego regionu.

 

Program współpracy

Projekt współpracy pn. „Rowerowy Szlak Zamków Powiśla” obejmuje cztery główne  komponenty:
•    Opracowanie szczegółowej strategii promocji produktu turystycznego wraz z wytycznymi dla pozostałych narzędzi promocyjnych i działań wdrożeniowych
•    Przeprowadzenie działań szkoleniowych i informacyjnych oraz wdrożeń pilotażowych, dotyczących rozwoju produktu turystycznego turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich
•    Opracowanie narzędzi komunikacji marketingowej, dotyczących oferty turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich
•    Realizacja i przygotowanie inwestycji, polegających na uzupełnieniu istniejącej sieci szlaków na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich

Zakłada się, że działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do aktywizacji gospodarczej przedsiębiorców świadczących usługi w branży turystycznej, jak i będą impulsem do większej aktywizacji mieszkańców i turystów odwiedzających ten obszar.

www.Kologotyku.pl wersja beta.

 2014© Koło Gotyku