Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  Szlak Prabuty Czarny

Opis   


Jest to kolejny szlak w kształcie pętli, rozpoczynający się i kończący w Prabutach. Ma długość 20,6 kilometra. Oznakowany jest kolorem czarnym, znaki malowane. W dużej części poprowadzony jest drogami leśnymi. Przebieg szlaku Prabuty - Kołodzieje - Gilwa - Prabuty.

Szlak przebiega wzdłuż Jeziora Liwieniec, przecina dolinę Liwy i biegnie w kierunku południowym od Prabut do miejscowości Gilwa, skąd wraca z powrotem drogą wojewódzką do miasta. Znaczna część szlaku biegnie lasami doliny Liwy. Są tam dogodne miejsca do odpoczynku urządzone przez nadleśnictwa. 

 ATRAKCJE
NOCLEGIGASTRONOMIA2014© Koło Gotyku