Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  W Dolinie Rzeki Liwy

Opis   


Ogólny przebieg trasy jest następujący: Kwidzyn - Górki - Rakowiec - Ośno - Brokowo - Tychnowy - Podzamcze - Mareza - Kwidzyn.

Trasa liczy 36 kilometrów i w 70% prowadzi lokalnymi drogami asfaltowymi lub ścieżkami rowerowymi, tymi ostatnimi szczególnie w mieście Kwidzyn. Jedynie około 8,5 km trasy do dobrej i średniej jakości drogi gruntowe, a około 500 metrów w okolicach Szadowa to droga brukowa. Dla osób zainteresowanych dłuższym wyjazdem, możliwe jest jej zmodyfikowanie na odcinku Kwidzyn - Ośno i przejazd przez Licze, Otoczyn i Krzykosy - znajdują się tam interesujące dwory i pałace. Dwór w Liczach zamieniony jest obecnie na hotel i restaurację. Wówczas długość trasy wyniesie około 50 kilometrów.

Około 2/3 trasy biegnie pagórkowatymi, malowniczymi terenami Pojezierza Iławskiego na wschód od Kwidzyna. Jadąc, dwukrotnie pokonuje się na tym odcinku rzekę Liwę, w miejscowości Górki na wyjeździe z Kwidzyna oraz w uroczym zakątku zwanym Szadowskim Młynem, gdzie znajduje się zalew na tej rzece i dawny młyn. Pozostała część trasy biegnie również wzdłuż dolnego biegu Liwy, poniżej Kwidzyna, na nizinnym terenie Doliny Dolnej Wisły.

Pokonując trasę w kierunku z Kwidzyna na Górki, rowerzysta ma do pokonania długi, łagodny podjazd w Kwidzynie (najbardziej stromy odcinek w pobliżu zamku), a następnie jedzie się terenem falistym bez dużych deniwelacji. Dość stromy zjazd występuje natomiast na odcinku pomiędzy Tychnowami a Podzamczem, dlatego lepiej pokonywać trasę właśnie w opisywanym kierunku.

Walory krajobrazowe i widokowe

Trasa prowadzi przez dwie krainy geograficzne, całkowicie od siebie odmienne – Dolinę Wisły (obszar tzw. Żuław Kwidzyńskich) i Pojezierze Iławskie.

Kwidzyn, jako stolica Dolnego Powiśla położony jest niemalże na skraju płaskowyżu Pojezierza Iławskiego, stąd też tak piękne widoki rozpościerające się na Dolinę Wisły. W tutejszych lasach kryje się wiele tajemniczych miejsc, wśród których na uwagę zasługują  m.in. piękne dwory i pałace. Obecnie, część z nich przeszła gruntowną renowację, a ich nowi właściciele przekształcili je w stylowe rezydencje bądź hotele.

Dolina Wisły i bieg rzeki Liwy poniżej Kwidzyna, wzdłuż której biegnie wschodnia część trasy (ok. 1/3 całego dystansu) to płaski, zmeliorowany teren dawnych bagien, wykorzystywany rolniczo. Powyżej Delty Wisły oraz Żuław Kwidzyńskich mamy do czynienia z dość mocno pofałdowanym, a także zalesionym terenem tzw. Pojezierza Iławskiego. Przez obszar ten wije się również rzeka Liwa, ale ma ona odmienny charakter - typowej, meandrującej rzeki pojeziernej. Duża jest tu lesistość,  szczególnie w dolinie rzeki.  Trasa ma urozmaicony charakter, rozległe widoki rozpościerają się z krawędzi wysoczyzny (skarpy doliny Wisły) - widać m. in. Gniew. Poza obszarami leśnymi w części pojeziernej trasy również widoki są atrakcyjne - pagórkowate, malownicze, dość zalesione tereny pojezierne także są atrakcyjne krajobrazowo. 

Walory przyrodnicze

Na opisywanej trasie nie występują obszary i atrakcje przyrodnicze o randze ponadlokalnej. Krajobraz jest w części rolniczy, a w dużej części pokryty lasami.  Lasy w dolinie Liwy stanowią kompleks o dużej atrakcyjności przyrodniczej z uwagi na duże urozmaicenie drzewostanu.

Głównym atutem trasy jest malowniczość widoków i różnorodność krajobrazowa, głównie właśnie z uwagi na aspekty przyrodnicze. Tereny, przez które biegnie, nie są mocno zaludnione, a poza miejscowościami praktycznie osadnictwo nie występuje. 

 

Walory kulturowe - atrakcje i obiekty godne uwagi

Opisywana trasa posiada kilka interesujących obiektów i zabytków. Stanowią one uzupełnienie walorów widokowych i krajobrazowych oraz przyrodniczych trasy.  Do najważniejszych atrakcji na trasie zaliczyć można:

  • Miasto Kwidzyn: gotycki zespół zamkowo-katedralny, układ urbanistyczny, liczne kamienice z XIX i XX wieku oraz gotyckie i neogotyckie zabytki sakralne, zespoły dawnych koszar;
  • Górki: dawny dwór, obecnie ośrodek rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • Rakowiec: kościół gotycki z XIV wieku, założenie dworskie, w pobliżu nasyp dawnej linii kolejowej;
  • Szadowski Młyn: obiekt szkoleniowy w dawnym młynie, zalew na Liwie;
  • Tychnowy: gotycki kościół z XIV wieku;
  • Podzamcze: cmentarz mennonicki, hotel "Biały Dwór" - ładnie zagospodarowany dwór wraz z parkiem;
  • Mareza: punkt widokowy i miejsce odpoczynku z widokiem na zamek w Kwidzynie, nowy most na Wiśle, pozostałości cmentarza mennonickiego.

W pobliżu trasy znajdują się interesujące dwory: odrestaurowany w miejscowości Licze i oczekujący na lepsze czasy dwór w Krzykosach. Oba obiekty są również godne uwagi.

Na przejechanie trasy potrzeba ok. 3-4 godzin, zwiedzanie zajmie około 1 godziny, więc jest to propozycja na krótszą wycieczkę. 

 

 ATRAKCJE
NOCLEGI
GASTRONOMIA2014© Koło Gotyku