Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  Dolina Wisły w okolicach Kwidzyna

Opis   


Ogólny przebieg trasy jest następujący: Kwidzyn - Mareza - Korzeniewo - Grabówko - Olszanica - Bronisławowo - Karpiny - Sadlinki - Białki - Miłosna - Kwidzyn.

Trasa liczy 39,3 kilometrów. Około 75% prowadzi drogami asfaltowymi. Niecałe 10 kilometrów prowadzi drogami gruntowymi o raczej dobrej nawierzchni (krótki, ok. 400 metrowy odcinek na północ od Sadlinek drogą brukową). Pomiędzy Miłosną a Korzeniewem niemal na całej długości chodniki lub wydzielone drogi rowerowe, pozostała część to drogi publiczne o niskim natężeniu ruchu pojazdów.

Pomiędzy Kwidzynem a Sadlinkami (pierwsza część trasy, około 20 kilometrów) trasa prowadzi płaską niemal jak stół doliną Wisły. Od Korzeniewa na południe do pozostałości dawnego mostu kolejowego przez około 4, 5 kilometra trasa biegnie wałem wiślanym, co pozwala w pełni na podziwianie uroków doliny. Dopiero przejazd wzdłuż krawędzi doliny od Sadlinek jest bardziej urozmaicony, z kulminacją w postaci sporego podjazdu na północ od tej miejscowości. Trasa wspina się na wysoczyznę Pojezierza Iławskiego i pozostaje na niej do końca w Kwidzynie, biegnąc w pobliżu doliny Liwy ale nie schodząc do niej.

Wycieczka umożliwia więc poznanie i zobaczenie dwóch odrębnych krain Powiśla - Doliny Dolnej Wisły oraz Pojezierza Iławskiego. 

Jest to trasa poprowadzona poza znakowanymi szlakami rowerowymi. Większa część przebiegu ma charakter intuicyjny. Jedynie fragment trasy na północ od Sadlinek biegnie znakowanym, czarnym szlakiem "Dolnej Wisły".

 

Walory krajobrazowe i widokowe

Trasa prowadzi przez dwie krainy geograficzne, całkowicie od siebie odmienne – Dolinę Wisły (obszar tzw. Żuław Kwidzyńskich) i Pojezierze Iławskie.

Kwidzyn, jako stolica Dolnego Powiśla położony jest niemalże na skraju płaskowyżu Pojezierza Iławskiego, stąd też tak piękne widoki rozpościerające się na Dolinę Wisły. W tutejszych lasach kryje się wiele tajemniczych miejsc, wśród których na uwagę zasługują  m.in. piękne dwory i pałace. Obecnie część z nich przeszła gruntowną renowację, a ich nowi właściciele przekształcili je w stylowe rezydencje bądź hotele.

Dolina Wisły poniżej Kwidzyna, wzdłuż której biegnie wschodnia część trasy (ok. 2/3 całego dystansu) to płaski, zmeliorowany teren dawnych bagien, wykorzystywany rolniczo. Powyżej Delty Wisły oraz Żuław Kwidzyńskich mamy do czynienia z dość mocno pofałdowanym, a także zalesionym terenem tzw. Pojezierza Iławskiego. Przez obszar ten wije się również rzeka Liwa, ale ma ona odmienny charakter - typowej, meandrującej rzeki pojeziernej. Duża jest tu lesistość,  szczególnie w dolinie rzeki.  Trasa ma urozmaicony charakter, rozległe widoki rozpościerają się z krawędzi wysoczyzny (skarpy doliny Wisły) - widać m. in. Nowe. Szczególnie malownicze widoki rozpościerają się z czterokilometrowego odcinka wału wiślanego na południe od Korzeniewa. Poza obszarami leśnymi w części pojeziernej trasy również widoki są atrakcyjne - pagórkowate, malownicze, dość zalesione tereny pojezierne także są atrakcyjne krajobrazowo. 

Walory przyrodnicze

Na opisywanej trasie nie występują obszary i atrakcje przyrodnicze o randze ponadlokalnej. Krajobraz jest w części rolniczy, a w dużej części pokryty lasami.  Lasy w dolinie Liwy stanowią kompleks o dużej atrakcyjności przyrodniczej z uwagi na duże urozmaicenie drzewostanu.

Głównym atutem trasy jest malowniczość widoków i różnorodność krajobrazowa, głównie właśnie z uwagi na aspekty przyrodnicze. Tereny, przez które biegnie, nie są mocno zaludnione, a poza miejscowościami praktycznie osadnictwo nie występuje. 

Dolina Wisły stanowi obszar objęty ochroną (NATURA 2000). Szczególnie cenne są miejsca bytowania ptaków brodzących oraz wędrowych, z uwagi na które jest ustanowiony obszar NATURA 2000.

Walory kulturowe - atrakcje i obiekty godne uwagi

Opisywana trasa posiada kilka interesujących obiektów i zabytków. Stanowią one uzupełnienie walorów widokowych i krajobrazowych oraz przyrodniczych trasy.  Do najważniejszych atrakcji na trasie zaliczyć można:

  • Miasto Kwidzyn: gotycki zespół zamkowo-katedralny, układ urbanistyczny, liczne kamienice z XIX i XX wieku oraz gotyckie i neogotyckie zabytki sakralne, zespoły dawnych koszar;
  • Mareza: punkt widokowy i miejsce odpoczynku z widokiem na zamek w Kwidzynie, nowy most na Wiśle, pozostałości cmentarza mennonickiego.
  • Korzeniewo: port na Wiśle, dawny prom, wały wiślane, dawna linia kolejki wąskotorowej, Kanał Palemona - ważny obiekt hydrotechniczny;
  • Bronisławowo: jeden z najlepiej zachowanych cmentarzy mennonickich, dom podcieniowy, suszarnia tytoniu;
  • Sadlinki: stara zabudowa wsi;
  • Miłosna: kompleks XIX wiecznych stajni i majątek - obecnie ośrodek jeździecki, park dendrologiczny.

W pobliżu trasy znajduje się również cmentarz mennonicki w Okrągłej Łące. Do cmentarza w Bronisławowie należy dojechać około 500 metrów od trasy, ale jest to obiekt godny tego wysiłku.

Na przejechanie trasy potrzeba ok. 3-4 godzin, zwiedzanie (bez miasta Kwidzyna) zajmie około 1-2 godzin, więc jest to propozycja na 4-6 godzinną wycieczkę. 

 ATRAKCJE
Gotycki zespół zamkowo-katedralny w Kwidzynie


Zespół katedralno-zamkowy zbudowany w połowie XIV w. Murowana z cegły katedra o układzie gotyckim łączy się bezpośrednio od strony
NOCLEGIGASTRONOMIA2014© Koło Gotyku