Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  Dolina Nogatu- żuławski offroad rowerowy

Opis   


Ogólny przebieg trasy jest następujący: Stare Pole (PKP) – Krzyżanowo – Klecie – Królewo Malborskie – dolina Nogatu – Ząbrowo – Fiszewo – Stalewo – Żuławka Sztumska – Złotowo – Krzyżanowo – Stare Pole.

Trasa liczy 37,5 kilometra. W części wychodzi poza województwo pomorskie (okolice miejscowości Fiszewo i Stalewo, gmina Gronowo Elbląskie), a część południowa
(okolice Żuławki Sztumskiej) to obszar gminy Dzierzgoń w powiecie sztumskim. Jednak większość, około 30 kilometrów, to teren gminy Stare Pole. Trasa ma charakter trudny i jest przeznaczona dla rowerzystów lubiących jazdę „terenową”. Polecane są tu wyłącznie rowery górskie na szerokich oponach. Typowo dla obszaru Żuław, prowadzi ona po niemal płaskich terenach. 

 

Walory krajobrazowe i widokowe

Trasa prowadzi przez teren pogranicza Żuław Malborskich i Elbląskich, a jej południowa część (okolice Żuławki Sztumskiej) fragmentem krawędzi wysoczyzny Pojezierza Iławskiego. Północny fragment, między Janówką a Ząbrowem biegnie przez nie zamieszkałe tereny doliny Nogatu. Większa część obszaru, przez który przebiega, to typowo równinny teren Żuław. krajobraz ma charakter antropogeniczny. W przeszłości były to bagna i rozlewiska, osuszane od średniowiecza przez człowieka.

Na pierwszy rzut oka jest to krajobraz monotonny, jednak posiada kilka cech charakterystycznych i swoisty urok. Jak zatytułował jeden ze swoich albumów znany fotograf żuławski, Marek Opitz, jest to "krajobraz dla konesera". Walorem trasy są zachowane ze średniowiecza układy dróg i kanałów oraz zespoły zabudowy.

Od wschodu nad niziną dominują zalesione wzniesienia Wysoczyzny Elbląskiej, na tle której widoczne są zabudowania Elbląga. Od południa natomiast krajobraz urozmaicają pagórki Pojezierza Iławskiego. Znaczna część trasy prowadzi przez odludne tereny, szczególnie w części północnej. 

Z uwagi na cechy krajobrazu (płaski teren, duża ilość mało uczęszczanych dróg asfaltowych, ciekawe miejscowości), teren Żuław Malborskich ma dobre możliwości rozwoju turystyki rowerowej. Należy jedynie uważać na warunki atmosferyczne, szczególnie silne wiatry oraz deszcz, które mogą znacząco na tym otwartym terenie utrudnić wycieczkę rowerową.  Przy planowaniu wyjazdu rowerzyści powinni brać pod uwagę ten czynnik, a trasa powinna mieć możliwość skrócenia w przypadku załamania pogody. Potrzebne są też wiaty i miejsca schronienia w miejscowościach na trasie. 

Walory przyrodnicze

Na opisywanej trasie nie występują obszary i atrakcje przyrodnicze o randze ponadlokalnej. Krajobraz jest otwarty, rolniczy, poza doliną Nogatu brak kompleksów leśnych, rezerwatów przyrody. Ciekawostką jest fakt, iż część trasy przebiega przez tereny depresyjne, położone poniżej poziomu morza. W pobliżu znajduje się najniższy punkt Żuław Wiślanych – Raczki Elbląskie.  

Walory kulturowe - atrakcje i obiekty godne uwagi

Opisywana trasa posiada umiarkowaną atrakcyjność pod względem dziedzictwa kulturowego. Szczególnie godne uwagi są pozostałości po osadnictwie mennonickim – cmentarz w Szaleńcu, domy podcieniowe w Stalewie i Kleciach. Zobaczyć można również gotyckie kościoły w Żuławce Sztumskiej i Krzyżanowie oraz kościół neogotycki w Starym Polu. W tej ostatniej miejscowości współczesną atrakcją jest pomnik krowy na terenie ośrodka doradztwa rolniczego.

Na zwiedzanie atrakcji na szlaku poświęcić należy do godziny czasu, a przejazd trasą (z uwagi na trudną nawierzchnię) zajmie minimum 3-4 godziny (w zależności od warunków pogodowych). Przewidzieć więc na trasę należy około 4-5 godzin. 

 

 ATRAKCJE
NOCLEGIGASTRONOMIA2014© Koło Gotyku