Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  Szlak Kościołów Powiśla Niebieski

Opis   


Jest to wyznakowany w 2012 roku szlak rowerowy o długości 43,6 kilometra. Biegnie niemal w całości drogami asfaltowymi, z wyjątkiem krótkiego odcinka Żuławka Sztumska - Jasna, gdzie wytyczono go dobrą drogą gruntową. Ma oznakowanie tabliczkami R1 i R3 oraz znakami malowanymi. Nazwa szlaku nawiązuje do dziesięciu interesujących budowli sakralnych, które znajdują się w miejscowościach, przez które poprowadzono trasę. Większość szlaku biegnie otwartymi, pozbawionymi lasów terenami północnej części Powiśla i przy wietrznej pogodzie należy mieć to na uwadze.

Ogólny przebieg szlaku to: Mikołajki Pomorskie - Krasna Łąka - Nowy Targ - Stary Targ - Tropy Sztumskie - Bukowo - Żuławka Sztumska - Jasna - Bągart - Dzierzgoń.

Szlak rozpoczyna się w miejscowości gminnej Mikołajki Pomorskie, przy stacji kolejowej. W miejscowości tej znajdują się dwa neogotyckie kościoły. Jeden z nich to kościół katolicki, a drugi obecnie zamknięty to dawna świątynia ewangelicka.

Z Mikołajek szlak biegnie przez wieś Dworek do Krasnej Łąki, gdzie znajduje się kolejny, ceglano-kamienny, mały kościół, jeden z najstarszych na całym obszarze, datowany na XIV wiek. Przez miejscowość przepływa niewielki strumyk. Warto wiedzieć, że jest to tzw. "Kanał Juranda", wybudowany w XIII i XIV wieku przez Krzyżaków. Prowadził on na długości niemal 30 kilometrów wodę z Jeziora Balewskiego do fosy zamku malborskiego. Szlak ponownie przetnie go w miejscowości Stary Targ, mijając po drodze wieś Nowy Targ z kolejnym kościołem.

W Starym Targu, będącym ważnym węzłem szlaków rowerowych (przebiega tu również szlak czerwony "Zamków Powiśla" oraz zielony międzynarodowy szlak R1) warto zobaczyć pomnik, upamiętniający zawarcie rozejmu polsko-szwedzkiego w 1629 roku oraz eklektyczny kościół z początku XX wieku.

W Starym Targu szlak biegnie na północ, otwartymi, pozbawionymi lasów, falistymi terenami północnej części Powiśla. Mijamy kolejno miejscowości: Bukowo, Tropy Sztumskie, Żuławka Sztumska, Jasna i Bągart by dotrzeć do Dzierzgonia. Po drodze rozpościerają się rozległe widoki na Żuławy Elbląskie, Elbląg i Wysoczyznę Elbląską.

We wszystkich miejscowościach po drodze znajdują się XIX-wieczne, ceglane budynki, a w Jasnej, Żuławce Sztumskiej i Bągarcie interesujące kościoły gotyckie. W dolinie rzeki Dzierzgoń znajdują się bardzo trudne do odnalezienia pozostałości tzw. „pomostów bągarckich” – fragmentów drewnianej drogi przez bagna z epoki brązu.

W założonym przez Krzyżaków w pobliżu dawnego grodziska pruskiego mieście Dzierzgoń warto zobaczyć relikty zamku krzyżackiego na parkowym Wzgórzu Zamkowym wraz z wieżą ciśnień oraz pozostałościami murów. Teren jest zagospodarowany, znajdują się tu punkty widokowe na panoramę miasta. Do zabytków miasta należą również gotycki kościół, kaplica cmentarna na sąsiednim wzgórzu, zespół dawnego franciszkańskiego klasztoru nad rzeką Dzierzgoń (obecnie Dzierzgoński Ośrodek Kultury) wraz z parkiem nad rzeką. Szlak kończy się właśnie przy tym klasztorze. 

 ATRAKCJE
NOCLEGIGASTRONOMIA2014© Koło Gotyku