Wybierz trasę rowerową
Szlak:  

  Wśród malowniczych jezior w okolicach Prabut

Opis   


Ogólny przebieg trasy jest następujący: Prabuty - Obrzynowo - Cieszymowo Wielkie - Linki - Balewo - Dworek - Perklice - Stążki - Rodowo - Górowychy - Gonty - Prabuty.

Trasa liczy 38 kilometrów. Prowadzi głównie lokalnymi drogami rowerowymi, jedynie krótkie fragmenty na północ i południe od Prabut drogą wojewódzką o średnim natężeniu ruchu pojazdów. Około 80% trasy biegnie po nawierzchni asfaltowej, gruntowe odcinki to fragment linii kolejowej od Jeziora Sowica do Obrzynowa i następnie od Jakubowa do Cieszymowa Wielkiego (ten ostatni w nieco gorszym stanie). W Prabutach trasa wykorzystuje odcinki dróg rowerowych na terenie miasta.

Trasa biegnie przez pagórkowate tereny Pojezierza Iławskiego, okrążając rynnowe Jezioro Balewskie oraz największe jezioro Powiśla - Jezioro Dzierzgoń. Atrakcją są zabytki Prabut, "Wioska Cudów" w Rodowie oraz zabytki na trasie - dwory, pozostałości majątków oraz kościoły. Fragment wschodni trasy biegnie zlikwidowaną linią kolejową pomiędzy Prabutami a Cieszymowem Wielkim. Linia ta biegła kiedyś na Myślice, przez Stary Dzierzgoń.

Na trasie nie ma większych podjazdów i zjazdów, lecz nie jest to trasa płaska - sporo pagórków  i ładne widoki sprawiają, że jazda po niej jest urozmaicona i ciekawa. 

Jest to trasa poprowadzona w całości znakowanymi szlakami rowerowymi:

  • od Prabut do Cieszymowa Wielkiego szlakiem czerwonym "Zamków Powiśla"
  • od Cieszymowa Wielkiego do Stążek szlakiem czarnym "Jeziora Balewskiego"
  • od Stążek do Prabut niebieskim szlakiem "Wokół Jeziora Dzierzgoń".

 

Walory krajobrazowe i widokowe

Praktycznie cała trasa ma wysokie lub bardzo wysokie walory widokowe. Prowadzi ona przez malownicze tereny Pojezierza Iławskiego.

Jej ogromnym atutem jest przebieg w bliskości brzegów jezior Powiśla - Jeziora Dzierzgoń (największe jezioro Powiśla o niezwykle rozczłonkowanej linii brzegowej), płytkiego Jeziora Sowica oraz rynnowego Jeziora Balewskiego, a w Prabutach - Jeziora Liwieniec. W kilku miejscach trasa zbliża się niemal do samego brzegu, co pozwala na odpoczynek na zagospodarowanych do tego celu miejscach: nad Jeziorem Sowica, nad Jeziorem Balewskim oraz w Jakubowie. Na znacznej części trasy widoczne są tafle tych jezior, czasami ze znacznej wysokości z uwagi na spore deniwelacje na trasie. W pobliżu znajduje się także zagospodarowana turystycznie miejscowość Rodowo Małe z kąpieliskiem i plażą na Jeziorze Dzierzgoń.

Ponadto atutem trasy jest przebieg po zlikwidowanej linii kolejowej z Prabut na Myślice, do Cieszymowa Wielkiego. Odcinek znad Jeziora Sowica do Obrzynowa w dużej części biegnie z dala od dróg asfaltowych i ruchu pojazdów. Atrakcją na tym odcinku są piękne widoki, szczególnie między Obrzynowem a Jeziorem Sowica.

Również miasto Prabuty zasługuje na uwagę z uwagi na położenie na skarpie nad jeziorami, rozległe widoki, sąsiedztwo rezerwatów przyrody, doliny rzeki Liwy oraz liczne zabytki i zachowany układ urbanistyczny.

Walory przyrodnicze

Na opisywanej trasie walory przyrodnicze to przede wszystkim liczne jeziora. Jezioro Liwieniec wraz z fragmentem rzeki Liwy to rezerwat ornitologiczny. Pozostały obszar to raczej tereny rolnicze, słabo zalesione, ale również słabo zasiedlone. Głównym atutem trasy jest malowniczość widoków i różnorodność krajobrazowa, głównie właśnie z uwagi na aspekty przyrodnicze. Tereny, przez które biegnie, nie są mocno zaludnione, a poza miejscowościami praktycznie osadnictwo nie występuje. 

Walory kulturowe - atrakcje i obiekty godne uwagi

Opisywana trasa posiada kilka interesujących obiektów i zabytków. Stanowią one uzupełnienie walorów widokowych i krajobrazowych oraz przyrodniczych trasy.  Do najważniejszych atrakcji na trasie zaliczyć można:

  • Miasto Prabuty: pozostałości murów miejskich z Bramą Kwidzyńską, relikty zamku kapituły pomezańskiej z makietami budowli średniowiecznych, układ urbanistyczny z rynkiem, fontanna Rolanda na rynku, wodociągi miejskie z XVIII wieku, trzy zabytkowe kościoły (w tym gotycka fara i tzw. "Kościół Polski" w pobliżu reliktów zamku);
  • Zlikwidowana linia kolejowa Prabuty - Cieszymowo Wielkie: pozostałości wiaduktów, malownicze widoki na nasypach;
  • Obrzynowo: przebudowany kościół gotycki;
  • Cieszymowo Wielkie: pozostałości majątku, kaplica w dawnym spichlerzu;
  • Stążki: odnowiony dwór zbudowany w miejscu średniowiecznego, krzyżackiego dworu;
  • Rodowo Wielkie: kościół eklektyczny,  "Wioska Cudów" - znaczna liczba rzeźb, ustawionych w całej wsi i wykonanych w czasie plenerów rzeźbiarskich studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Na przejechanie trasy potrzeba ok. 3-4 godzin, zwiedzanie atrakcji (w tym szczególnie Prabut i rzeźb w Rodowie) zajmie również co najmniej 2-3 godziny, więc jest to propozycja na całodniową wycieczkę rowerową. 

 

 



ATRAKCJE
NOCLEGI



GASTRONOMIA



2014© Koło Gotyku