Obiekt  
Nazwa/tytuł   
   Zamek w Przezmarku
Kategoria turystyczna   
   Atrakcje
Miejscowość   
   Przezmark

Pozostałości zamku znajdują się ok. 7 km na wschód nad jeziorem Motława Wielka. Już we wczesnym średniowieczu istniało tu grodzisko pruskie. Na jej miejscu Krzyżacy wznieśli częściowo zachowaną do dzisiaj warownię. Zachowały się w części fragmenty przedzamcza z jedną z wież o wysokości 35 m, w której właściciel urządził ciekawa ekspozycję historyczną. Pozostała część zamku stanowi malownicza, zarośniętą ruinę, raczej nie do eksploracji. Właściciele chętnie udostępniają zamek do zwiedzania uraczając gości ciekawymi historiami.2014© Koło Gotyku