Obiekt  
Nazwa/tytuł   
   Kościół św. Mateusza w Nowym Stawie
Kategoria turystyczna   
   Atrakcje
Miejscowość   
   Nowy Staw

Kościół pochodzi z 1400 r. i jest największym kościołem na Żuławach. Drewniana nadbudowa wieży północnej została wzniesiona w 1704 r. Nad prezbiterium znajduje się piękne gwieździste sklepienie wykonane w 1574r. Podziwiać tu można ołtarz główny z 1609 r. pochodzący z kościoła św. Katarzyny w Braniewie oraz późnogotycką figurę Madonny z dzieciątkiem z około 1500 r. Zakrystia jest dwukondygnacyjna, ze sklepieniem gwieździstym i krzyżowym.2014© Koło Gotyku