Obiekt  
Nazwa/tytuł   
   Dwór w Waplewie Wielkim
Kategoria turystyczna   
   Atrakcje
Miejscowość   
   Waplewo Wielkie

Dwór pochodzi z XVII w. Jest to murowany, parterowy budynek z ryzalitem pośrodku z bocznymi skrzydłami przypominającymi alkierze. W 1888 r. dwór rozbudowano, nadając mu cechy założenia pałacowego. Tył budynku nabrał cech antycznej budowli. W latach 70 tych obiekt został poddany remontowi. W 2006 r. utworzono tu Muzeum Tradycji Szlachty Polskiej.2014© Koło Gotyku