Obiekt  
Nazwa/tytuł   
   Cmentarz mennonicki w Stogach Malborskich
Kategoria turystyczna   
   Atrakcje
Miejscowość   
   Stogi Malborskie

Założona w XVIII wieku nekropolia jest jednym z najpiękniejszych cmentarzy mennonickich na Żuławach. Można tu zobaczyć charakterystyczne dla kultury mennonickiej stele, czyli pionowe pomniki nagrobne, na których umieszczono bogatą symbolikę głównie o znaczeniu chrześcijańskim lub elementy roślinne. Na rewersie steli zamieszczane były inskrypcje ku czci zmarłego i wersety z Biblii a na płycie informacje o pełnionych przez niego funkcjach za życia, miejscu zamieszkania czy liczebności rodziny.2014© Koło Gotyku